Inbjudan till teckning av Units (aktier och teckningsoptioner) i Kentima Holding
TECKNINGSTID 10 juni - 7 juli 2015
Start

Inbjudan att teckna Units i Kentima Holding AB (publ)

Härmed inbjuds allmänheten att teckna Units i Kentima Holding AB (publ) ("Kentima" eller "Bolaget") i enlighet med villkoren i memorandum upprättat av styrelsen i juni 2015.  

 

Kort om Kentima Holding

Kentima Holding AB (publ) bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av produkter inom automations- och säkerhetsbranschen, i första hand programvara för VMS-system (Ethiris®) och HMI/SCADA-programvara (WideQuick®).

Produkterna har möjlighet att kommunicera mot olika system för att därefter visualisera, lagra, övervaka och behandla information och bilder. Bolaget säljer även egenutvecklade industridatorer och operatörspaneler.

 

Marknaden

Den globala marknaden för VMS värderades under 2012 till över 0,65 miljarder USD (5,5 miljarder SEK) och spås uppgå till mer än 1,6 miljarder USD (13 miljarder SEK) under 2017, en genomsnittlig årlig tillväxt om cirka 20 procent.

Asien, till stor del tack vare den kinesiska marknaden, tros växa starkast på den globala marknaden. Inom EMEA spås VMS-marknaden växa från 183 miljoner USD (1,5 miljarder SEK) 2012 till 407 miljoner USD (3,5 miljarder SEK) 2017.

HMI-marknaden förväntas globalt växa från 2,5 miljarder USD (21 miljarder SEK) 2012 till 4,1 miljarder USD (34 miljarder SEK) 2017, en genomsnittlig årlig tillväxt om cirka 10 procent.

 

Nuläge och syfte med Emissionen

Kentimakoncernen befinner sig precis i början av sin internationella expansion, med målsättningen att bli ett internationellt etablerat och lönsamt programvaruföretag inom de snabbväxande branscherna Automation och Säkerhet.

Bolaget startade sin internationella marknadssatsning på egenutvecklade produkter under 2013. Emissionslikviden ska användas till att finansiera den fortsätta marknadssatsningen i Sverige och internationellt.

 

Finansiella mål för Kentima Holding AB

  • Genomsnittlig årlig omsättningstillväxt på koncernnivå under de kommande fem åren ska uppgå till minst 25 procent.                    
  • Genomsnittlig årlig omsättningstillväxt inom dotterbolaget Kentima AB de kommande fem åren ska uppgå till minst 50 procent.
  • EBITDA-marginal om minst 15 procent från och med räkenskapsåret 2016/2017.